Satura dzēšanas pieteikumi

Serviss respektē tiesību normas un aktus, lietotāju un sabiedrības intereses. Ja Jums ir pretenzijas pret lietotāju publicēto saturu platformā, lūdzam iepazīties ar šo informāciju, kā arī izlasīt biežāk uzdotos jautājumus un servisa izmantošanas noteikumus. Pēctam aizpildīt Kontaktformā atbilstošo ziņojuma tipu. Savu lietotāja kontu var dzēst uzstādījumos.

 1. Jebkurai personai, kas iesniedz satura cenzūras vai izņemšanas pieteikumu ("Pieteikumu") ir pienākums pārliecināties, ka tas ir pareizs, saturiski saprotams un pilnīgs.
 2. Pieteikumam ir jāsatur visa prasītā informācija:
  1. Iesniedzēja Vārds Uzvārds, personas kods, amats, organizācija.
  2. Kontaktinformācija: telefons, epasts, adrese.
  3. Saites uz problemātisko saturu un atsauces, kur šīs saites ir publicētas (pieejamas plašai publikai).
  4. Satura problēmas apraksts - kādus tiesiskos normatīvus tas pārkāpj.
  5. Autortiesību pārkāpuma gadījumā jānorāda dokuments, kas apliecina Jūsu autortiesības uz saturu, vai arī to, ka esat pilnvarots pārstāvēt šīs autortiesības.
  6. Rakstisku apstiprinājumu, ka jūs uzņematies segt jebkādus zaudējumus failiem.lv servisam un/vai lietotājam, kurš izvietojis saturu, tai skaitā pavadīto darba laiku jūsu pieteikuma apstrādē un informācijas analīzē, ja Pieteikums būs tiesiski nepamatots.
  7. Motivācijas pamatojumu, kāpēc jūs uzskatāt, ka servisa administrācija ir vispiemērotākais vidutājs, nevis, piemēram, lietotājs, kurš šo saturu ir izvietojis. (Lietotāji paši var kontrolēt un bloķēt pieeju).
    
 3. Jūsu aizpildītais Pieteikums tiks uzskatīts kā garantija tam, ka Jūs uzņematies pretenzijas no lietotāju puses par šī satura izņemšanu.
 4. Jūsu Pieteikums tiks izskatīts pēc iespējas ātrāk (2 darba dienu laikā), taču tas var aizņemt līdz pat 10 darba dienām, ja tas ir neviennozīmīgs.